Hội thảo sơ kết mô hình tôm càng xanh toàn đực ở huyện Vĩnh Thạnh

Sáng ngày 05/10/2018 Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Khuyến nông thành phố Cần Thơ và Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật Sinh hóa Thái Nam Việt tổ chức Hội thảo sơ kết mô hình tôm càng xanh toàn đực năm 2018 ở xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ với trên 30 lượt người tham dự.

Nội dung hội thảo bao gồm: Chi cục Thủy sản Cần Thơ triển khai một số văn bản pháp luật về nuôi thủy sản đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thông tin quan trắc cảnh báo môi trường nước trên sông, một số vấn đề cần lưu ý trong nuôi tôm càng xanh mùa lũ.

Tiếp đến, Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật Sinh hóa Thái Nam Việt báo cáo một số kết quả triển khai mô hình sử dụng vi sinh trong ao nuôi thủy sản ở Cần Thơ và các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Thực hiện công tác Khuyến ngư năm 2018, Trung tâm Khuyến nông tiếp tục triển khai mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực nuôi luân canh trên ruộng lúa với diện tích 20 ha. Sau 02 tháng thả nuôi tôm phát triển tốt, kích cỡ tôm trung bình đạt 5 g/con và mô hình tôm phát triển bình thường. Ngoài ra, một số hộ nuôi tôm sử dụng chế phẩm vi sinh của công ty Thái Nam Việt đem lại nhiều kết quả khả quan, nhằm hạn chế thay nước và đảm bảo điều kiện an toàn sinh học tôm nuôi.

Sau khi kết thúc hội thảo, các cơ sở nuôi tham quan mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực ở hộ nuôi Lê Văn Được ở ấp Lân Quới 1, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ và trao đổi, thảo luận một số thông tin về kỹ thuật nuôi tôm càng xanh toàn đực. Các hộ nuôi quan tâm về quản lý chất lượng nước, kỹ thuật bẻ càng trong nuôi tôm càng xanh và giải pháp sử dụng vi sinh hiệu quả khi nuôi tôm càng xanh trong mùa lũ./.

Hội thảo sơ kết mô hình tôm càng xanh toàn đực ở huyện Vĩnh Thạnh, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *