Kế hoạch tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại ngành nông nghiệp TPHCM năm 2021

        Thực hiện Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2019
của ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019 – 2025 theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp.

        Với mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền, kết nổi tiêu thụ các sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp; giới thiệu, quảng bá các mô hình chuỗi sản xuất – tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn, chất lượng cao. Qua đó, tạo cầu nối hiệu quả, góp phần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố thông tin kế hoạch tổ chức một số sự kiện, hoạt động xúc tiến thương mại ngành nông nghiệp của Thành phố năm 2021.

Phụ lục đính kèm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *