KẾT LUẬN THANH TRA Về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản

       Thực hiện Quyết định thanh tra số 190/QĐ-CCTS ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản, từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các tổ chức, cá nhân sản xuất, ương dưỡng, mua bán giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Nhấn vào đây để xem chi tiết     

Bộ phận Thanh tra – CCTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *