KẾT QUẢ ĐIỂM, HỌC TẬP, TỐT NGHIỆP, ĐIỂM KIỂM TRA, SÁT HẠCH VÀ ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA THÍ SINH THAM DỰ KIỂM TRA, SÁT HẠCH KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 01 NĂM 2020

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHI CỤC THỦY SẢN

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


                Cần Thơ, ngày 22tháng 5năm 2020

NIÊM YẾT

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNGTUYỂNKỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 01 NĂM 2020

Xét tuyển đợt 01 theo Thông báo số 195/TB-CCTS ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán

Dân tộc/Tôn giáo

Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Ngoại ngữ

Tin học

Tổng số điểm

Kết quả xét tuyển

Nam

Nữ

01

Lê Hoàng Quý

14/05/1988

 

Ấp Vĩnh Phụng, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

Kinh/Phật

239/174 Ấp Vĩnh Phụng, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản, tốt nghiệp năm 2014

B1 Anh văn

Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản

75.44

Trúng tuyển

Danh sách này gồm có 01 người./.

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Huỳnh Trúc Phương

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

Trần Thanh Hải

 

Ghi chú:Xác định người trúng tuyển:

  1. a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.
  2. b) Có điểm trung bình chung cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.

Danh sách trúng tuyển

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *