Kết quả nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức

Trong thời gian từ ngày 27 tháng 03 đến ngày 27 tháng 4 năm 2017 theo Thông báo số 181/TB-CCTS ngày 27 tháng 03 năm 2017 về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp đợt 1 năm 2017, Chi cục Thủy sản đã nhận được 05 hồ sơ gồm:

1- Lê Quan Minh, quê quán An Giang, trình độ chuyên môn Đại học nuôi trồng thủy sản;

2- Vương Thị Kiều Mơ, quê quán Cần Thơ, trình độ chuyên môn Đại học nuôi trồng thủy sản;

3- Lý Bảo Chân, quê quán Hậu Giang, trình độ chuyên môn Thạc sĩ nuôi trồng thủy sản;

4- Nguyễn Văn Lâm, quê quán Cần Thơ, trình độ chuyên môn Đại học nuôi trồng thủy sản;

5- Đinh Thị Trúc Giang, quê quán Đồng Tháp, trình độ chuyên môn Đại học nuôi trồng thủy sản.

Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản đã ký Quyết định số 43/QĐ-CCTS ngày 27 tháng 4 năm 2017 thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt I năm 2017 của Chi cục Thủy sản, và lúc 8 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2017 Chi cục Thủy sản sẽ tổ chức sát hạch để lựa chọn, tuyển dụng 01 viên chức bố trí làm việc tại Liên trạm Thủy sản Thốt Nốt Vĩnh Thạnh.

Kết quả nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức, Nguồn: Phòng Hành chính, tổng hợp-Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *