Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 9 năm 2017

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ, ngày 31/08/2017 trên sông có mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số đã giảm và an toàn cho nuôi thủy sản tại cả 4 thủy vực Bến Đò Số 1 – Vĩnh Thạnh, Trạm giao thông đường thủy – Ô Môn, Bến Đò Thuận Hưng – Thốt Nốt, Bến Phà Trà Uối – Thốt Nốt. Để hạn chế những tác động xấu của biến động thời tiết trong mùa mưa, cần áp dụng các biện pháp sau đây:

Vào những ngày mưa to, nhiệt độ giảm cần giảm lượng thức ăn nhằm giảm lượng thức ăn dư thừa trong ao.

Khi vệ sinh bùn đáy ao xong, cần bổ sung chế phẩm sinh học để xử lý nền đáy và cho cá ăn khi chất lượng nước ổn định.

(Đính kèm thông báo chi tiết)

Chi cục Thủy sản Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường lần 01 tháng 9 năm 2017 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2017./.

CHI CỤC TRƯỞNG

đã kí

Trần Thanh Hải

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 9 (lần 01) năm 2017, Nguồn: Phòng Thí nghiệm-Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *