Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 02 tháng 12 năm 2020

        Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản từ ngày 16/12 đến ngày 31/12 như sau:

  1. NHẬN XÉT KẾT QUẢ
  2. Kết quả quan trắc môi trường nước trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

        – Các chỉ tiêu thông thường:

        Chỉ tiêu độ kiềm (dao động từ 46 – 57 mg/l) chưa đạt theo khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTNT.

        – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Thới An thuộc quận Ô Môn đều có các chỉ tiêu S2-, COD, TSS, OSS,  trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số ở các điểm quan trắc đều nằm giới hạn khuyến cáo (nhỏ hơn 103CFU/ml).

        Tuy nhiên, ở tất cả các điểm quan trắc có chỉ tiêu NO2–  (0,092 – 0,132 mg/l), NH4+ (0,414 – 0,56 mg/l), PO43- (0,107 – 0,225 mg/l) ở các điểm quan trắc đều vượt ngưỡng khuyến cáo QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT.

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trong ao cá tra đại diện như sau:

      – Các chỉ tiêu thông thường:

        Các chỉ tiêu độ kiềm thấp, chưa phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/ BNN&PTNT.

        – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

         Các chỉ tiêu COD, S2-, TSS, OSS trong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và Boyd 1998; Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số tại các thủy vực quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml).

        Các chỉ tiêu NO2 (0,165 – 0,251 mg/l), NH4+(0,538 – 2,326 mg/l), PO43-(0,118 – 1,555 mg/l) trong ao tại các điểm quan trắc thuộc khu vực phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt vượt khuyến cáo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. Đính kèm (Phụ lục oxy, pH)

  1. KHUYẾN CÁO

        – Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong thành phố Cần Thơ chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi thủy triều. Mực nước cao nhất ngày 03/01/2020 ở mức 1,5m.

         – Các hộ nuôi nên thường xuyên kiểm tra chất lượng nước vào buổi sáng và buổi chiều định kỳ mỗi ngày, kiểm tra độ kiềm và xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi.

        – Chất lượng nước ao ở các hộ nuôi cá tra tại phường Thới An, Thới Long thuộc quận Ô Môn; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh vượt ngưỡng cho phép ở các chỉ tiêu NH4+, PO43-, NO2. Vì vậy, cần tăng cường thay nước nhằm đảm bảo nguồn nước có chất lượng tốt đáp ứng sự phát triển của động vật thủy sản. Đồng thời, nâng mực nước trong ao cao nhằm giữ ổn định nhiệt độ, cần tăng cường bón vôi vào ao nuôi nhằm nâng chỉ tiêu kiềm và ổn định pH của nước.

        –  Khi có dấu hiệu bất thường về môi trường nước trên sông và dấu hiệu bệnh cá thì báo cho các cơ quan quản lý thủy sản địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

        Trên đây là Thông báo kết quả quan trắc môi trường lần 02 tháng 12 năm 2020 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2020./.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Phụ lục đính kèm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *