Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 04 năm 2017 (lần 01)

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn trung ương, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều và đạt mức cao nhất vào cuối tuần, mực nước cao nhất trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 1,5 m, đều cao hơn TBNN cùng kỳ từ 0,4 – 0,5 m. – Hiện nay đang trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết biến động thất thường, sau những cơn mưa trái mùa thường xuất hiện nắng nóng gay gắt làm cá suy yếu, giảm sức đề kháng từ đó làm tăng nguy cơ bùng phát mầm bệnh gây thiệt hại cho người nuôi. Để hạn chế những tác động xấu do biến động thời tiết giai đoạn đầu mùa mưa, cần áp dụng các biện pháp sau đây: (Đính kèm chi tiết)

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 04 năm 2017 (lần 01), Nguồn: Phòng Thí nghiệm-Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *