Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 04 năm 2017 (lần 02)

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ, ngày 17/04/2017 trên sông tại các điểm: Bến Phà Trà Uối – Thốt Nốt, Bến Đò Thuận Hưng – Thốt Nốt, Bến Đò Số 1- Vĩnh Thạnh Trạm giao thông đường thủy – Ô Môn có mật độ vi khuẩn Aeromonas spp. tổng số tăng từ 2,5-7 lần so với kỳ 03/4/2017 và tất cả các thủy vực được khảo sát đều có mật độ vi khuẩn này cao hơn 103 CFU/ml. (Đính kèm Kết quả)

Chi cục trưởng

đã ký

Trần Thanh Hải

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply