Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 09 năm 2017 (lần 02)

Kết quả quan trắc môi trường các thủy vực sông Hậu thuộc phường Tân Lộc – Quận Thốt Nốt, sông Hậu thuộc phường Thới Long – Quận Ô Môn, sông Cái Sắn thuộc xã Vĩnh Trinh – Huyện Vĩnh Thạnh có giá trị pH (6,8 – 7,6) phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra và trong phạm vi cho phép theo QCVN 02-20:2014/BNNPTN. Tuy nhiên, độ kiềm trên các sông ở hầu hết các điểm quan trắc đều thấp hơn 60 mg/l dưới ngưỡng khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. Bên cạnh đó, nhiệt độ, oxy hòa tan, TSS, OSS ghi nhận đều nằm trong khoảng giá trị cho phép theo QCVN 02-20:2014/BNNPTN. Trong đợt quan trắc ngày 25/9, ghi nhận ở các thủy vực đều có các thông số chỉ thị ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép như: PO43-; NO2-; NH4+; S2-; COD theo QCVN 02-20:2014/BNNPTN, QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 và Boyd 1998.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung Ương dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong thành phố Cần Thơ chủ yếu chịu ảnh và biến đổi theo triều. Dự báo trong tháng 10 sẽ có hai đợt triều cường với đỉnh triều ở mức cao. Mực nước cao nhất xuất hiện vào ngày 8/10, 21/10, 22/10; đỉnh triều cường lên cao vượt mức báo động III: 0,05 – 0,15m, dao động khoảng 1,95m – 2,05m. Hiện nay, đang vào mùa nước nổi và mưa nhiều nên cần kiểm tra và gia cố lại bờ ao chắc chắn đảm bảo an toàn cho ao nuôi.

(Đính kèm thông báo chi tiết)

Trên đây là Thông báo của Chi cục Thủy sản Cần Thơ về kết quả quan trắc môi trường lần 02 tháng 9 năm 2017 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2017./.

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 09 năm 2017 (lần 02), Nguồn: Phòng Thí nghiệm-Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *