Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 10 năm 2017 (lần 01 )

 

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa xảy ra nhiều vào nửa đầu tuần trên diện rộng chủ yếu với lượng mưa vừa, các ngày còn lại trong tuần có mưa phổ biến ở diện rải rác. Tổng lượng mưa tuần cao hơn so với trung bình nhiều năm(TBNN) và cao hơn so với cùng với thời kỳ năm ngoái(CTKNN). Mực nước cao nhất: 2,09m (ngày 08/10) và mực nước thấp nhất: – 0,05m (ngày 02/10).

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

+ Các chỉ tiêu thông thường:

Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,6 – 4,5 mg/L), pH (6,9 – 7,8) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ kiềm tương đối thấp tại hầu hết các điểm quan trắc (42 – 45 mg/L), chưa đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

+ Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

NH4+, COD, PO43-, NO2-, S2-, TSS, OSS trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra và trong phạm vi cho phép theo QCVN 02-20:2014/BNNPTN, QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 và Boyd 1998;

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ, ngày 09/10/2017 trên sông tại Bến Phà Trà Uối phát hiện dương tính với vi khuẩn Edwardsiella ictaluri và mật số vi khuẩn Aeromonas spp. rất cao (9400 CFU/ml).

(Đính kèm thông báo chi tiết)

Trên đây là Thông báo của Chi cục Thủy sản Cần Thơ về kết quả quan trắc môi trường lần 01 tháng 10 năm 2017 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2017./.

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 10 năm 2017 (lần 01), Nguồn: Phòng Thí nghiệm-Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

You may also like...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *