Kiểm soát mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng cá Tra

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản thuộc Tổng cục Thủy sản đã tổ chức khóa tập huấn về “Hướng dẫn cơ sở nuôi cá tra về quản lý chất lượng và an toàn thưc phẩm” trong 5 ngày từ 20/7 đến 25/7/2015 tại Thành phố Cần Thơ. Tham dự lớp tập huấn có 12 cán bộ kỹ thuật đại diện cho các đơn vị Chi cục Thủy sản thuộc tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ.

– Khóa tập huấn đã giới thiệu một số vấn đề chung về quản lý chất lượng và ATTP trong nuôi trồng thủy sản gồm những nội dung như: Xác định và kiểm soát các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm trong nuôi cá tra; Hướng dẫn cơ sở nuôi ghi chép và quản lý hồ sơ đúng theo quy định trong quá trình nuôi phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc thủy sản và hướng dẫn sử dụng kháng sinh, thức ăn, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường trong nuôi cá tra.

– Nhìn chung, các cán bộ quản lý trong Nuôi trồng Thủy sản sau khi qua tập huấn đã được bồi dưỡng thêm một số kiến thức mới về kiểm tra, kiểm soát các mối nguy và hướng dẫn các cơ sở nuôi cá tra quản lý tốt về chất lượng và an toàn thực phẩm đối với cá tra và trong nuôi trồng thủy sản.

Kiểm soát mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng cá tra, Nguồn: Phòng Quản lý Thủy sản – CCTS Cần Thơ.

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *