KIỂM TRA KHAI THÁC THỦY SẢN QUẬN THỐT NỐT NĂM 2021

        Thực hiện theo Kế hoạch số 28/KH-CCTS ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Chi cục Thủy sản thành phố Cấn Thơ về công tác thanh tra lĩnh vực thủy sản năm 2021. Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

        Thực hiện Quyết định 138/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động khai thác  thủy sản quận Thốt Nốt năm 2021;

        Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-ĐKT ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Đoàn kiểm tra khai thác thủy sản về việc Tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn quận Thốt Nốt năm 2021,

        Thực hiện kế hoạch trên, từ ngày 23/03/2021 đến 02/04/2021,đoàn kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản quận Thốt Nốt tổ chức 03 đợt kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên sông Hậu. Qua đợt kiểm tra, đoàn đã phát hiện 11 phương tiện khai thác thủy sản đang lưu thông, 07 phương tiện khai thác thủy sản có công cụ phát điện (dinamo). Đoàn kiểm tra đã vận động các chủ phương tiện khai thác thủy sản tự nguyện giao nộp công cụ phát điện và ký cam kết không sử dụng điện khai thác thủy sản.

        Đoàn kiểm tra tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn quận Thốt Nốt sẽ được thực hiện xuyên suốt trong năm nhằm kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

        Trong thời gian tới, ngoài việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, UBND Quận TN và Liên trạm TS TNVT tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản, tác hại của việc sử dụng xung điện để đánh bắt, khai thác.

Trần Văn Đáp – Liên Trạm Thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *