Kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2018)

Sáng 01/04/2018, nhân kỷ niệm 59 năm Ngày Truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4), Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP. Cần Thơ cùng Giáo hội Phật giáo TP. Cần Thơ tổ chức lễ thả cá giống phóng sinh, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại bến Ninh kiều TP. Cần Thơ. Đây là hoạt động để cụ thể hóa bản ký hợp tác giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP. Cần Thơ và Ban chấp hành Giáo hội Phật giáo TP. Cần Thơ về lĩnh vực thả giống phóng sinh, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2018-2020.

Mục tiêu nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn dân và các tăng ni, phật tử và người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học. Đồng thời, ngăn chặn và giảm thiểu sự phát tán những loài thủy sản ngoại lai xâm hại ra môi trường; chủ động cung cấp con giống thủy sản và vận động tăng ni, phật tử, người dân thả phóng sinh những giống thủy sản hữu ích ra môi trường tự nhiên.

Trong những năm qua, công tác tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP. Cần Thơ đặc biệt quan tâm, chú trọng. Toàn thành phố hiện có hơn 10.000 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản nước ngọt; sản lượng đạt trên 200.000 tấn (năm 2017). Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, hàng năm, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP. Cần Thơ tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các quận huyện thực hiện theo kế hoạch tái tạo và bảo vệ nguồn lợi đã được duyệt. Đặc biệt phối hợp tổ chức tốt thả cá về nguồn vào ngày truyền thống ngành thủy sản việt nam (01/04), biến ngày này trở thành thói quen của toàn xã hội.

Ngày 01/04/2018 việc thả cá ra môi trường tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản được tổ chức trên cả 08 quận, huyện với số lượng cá giống thả trên 10 tấn các loại, phát gần 2000 tờ bướm các loại, treo 250 tờ phướng truyên truyền. Góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho thế hệ mai sau.

Kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2018), Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *