Kỷ niệm ngày Truyền thống Nghề cá Việt Nam

Kỷ niệm 59 năm ngày Truyền thống nghề cá Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2018) và góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản trong các thủy vực tự nhiên, qua đó nâng cao ý thức của người dân về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 420/KH- SNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ về việc Tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân ngày Truyền thống nghề cá (ngày 01 tháng 4) năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tại các điểm thả cá sẽ được treo băng rôn, cờ phướn tuyên truyền về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản đồng thời tổ chức lễ phát động phong trào bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tiến hành thả giống thủy sản về môi trường tự nhiên vào ngày 01 tháng 4 năm 2018.

Đây là một trong những hoạt động thường niên, nhằm mục đích bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời, cũng nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, giá trị của nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên.

Kỷ niệm ngày Truyền thống Nghề cá Việt Nam, Nguồn: Phòng Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

You may also like...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *