Lễ ký kết Bản ghi nhớ

Phối hợp bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thả giống phóng sinh trên địa bàn TP. Cần Thơ giai đoạn 2018-2020

Sáng 27/3/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Thực hiện theo kế hoạch ký kết, hai bên sẽ tăng cường phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Hằng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Cần Thơ tổ chức lễ thả cá vào môi trường tự nhiên vào hai sự kiện lớn trong năm là ngày 1-4 (ngày truyền thống nghề cá Việt Nam) và Lễ Vu Lan (rằm tháng 7 âm lịch). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ sẽ cung cấp nội dung tuyên truyền, giáo dục về công tác thả giống phóng sinh để Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Cần Thơ tuyên truyền, phổ biến đến các tăng ni, phật tử trên địa bàn thành phố; đồng thời bố trí nhân sự hướng dẫn về mặt chuyên môn trong việc thả giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản. trên địa bàn các quận, huyện.

Bên cạnh đó, kết hợp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật thả giống phóng sinh nhất là các loài thủy sản quý hiếm, bản địa để bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến các tăng ni, phật tử…

Phối hợp bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thả giống phóng sinh trên địa bàn TP. Cần Thơ giai đoạn 2018-2020, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *