LỄ PHÁT ĐỘNG THẢ CÁ BẢN ĐỊA VỀ THIÊN NHIÊN TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢN TỈNH AN GIANG

        Ngày 10 tháng 8 năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động phong trào thả cá vào môi trường tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn khu vực Vàm Nao (sông Hậu). Đây là hoạt động tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc thực hiện đúng theo pháp luật của toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản bản địa trên địa bàn tỉnh.

        Bên cạnh việc tổ chức thả cá vào môi trường tự nhiên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn thực hiện treo các băng rôn ngang, băng rôn dọc tại các tuyến đường trung tâm và điểm thả cá. Mục đích nhằm tuyên truyền cho công tác tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản có hiệu quả như: Cấm các hành vi sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện… để khai thác, hủy diệt thủy sản; Không khai thác thủy sản nhỏ hơn kích thước cho phép khai thác; Không thả các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại vào các vùng nước tự nhiên, để góp phần nâng cao ý thức; trách nhiệm của cả cộng đồng.

        Tại lễ phát động, các đại biểu và người dân tham gia thả khoảng 14.721 kg cá loại lớn (trong đó, cá hô 171 kg, cá chép 50 kg, cá tra 9.000 kg và 5.500 kg các loại cá khác) và 193.000 con cá giống (trong đó, cá bông lau 8.000 con, cá hô 18.000 con, cá chép 33.000 con, cá chạch lấu 13.000 con, mè hôi 15.000 con, cá lăng nha 25.000 con, cá vồ đếm 20.000 con và 61.000 con cá giống các loại khác).

         Đây là hoạt động thiết thực được tỉnh An Giang duy trì hàng năm và mở rộng quy mô nhằm góp phần tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong. Hướng đến việc phát triển khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản một cách bền vững./.

Phòng Khai thác & Phát triển nguồn lợi thủy sản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *