Lễ phát động thả cá về tự nhiên hưởng ứng 62 năm ngày Truyền thống Ngành Thủy sản tại huyện Phong Điền (01/04/1959 – 01/04/2021)

        Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ năm 1959, ngày 01 tháng 4 hàng năm được Chính phủ chọn làm ngày Truyền thống ngành thủy sản Việt Nam và năm 2021, thực hiện số 426/KH- SNN&PTNT ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ về việc tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (01/4/1959 – 01/4/2021) trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Hình: Một số hình ảnh về lễ phát động thả cá ngày 05/4/2021 tại Huyện Phong Điền

        Thực hiện chỉ đạo của Chi cục thủy sản Cần Thơ, UBND huyện phong điền và Phòng Nông nghiệp huyện, Liên Trạm Thủy sản Phong Điền – Cái Răng đã phối hơp với các đơn vị có liên quan đã tổ chức lễ phát động thả cá về tự nhiên vào ngày 05/4/2019 tại Phường Lê Bình huyện phong điền.

         Buổi lễ thả cá đã được tổ chức thành công tốt đẹp với tổng số lượng cá được thả về tự nhiên là 100 kg cá giống các loại với sự tham gia của gần 30 người gồm lãnh đạo Chi cục thủy sản Tp. Cần Thơ, lãnh đạo của UBND huyện và đại diện lãnh đạo Xã Mỹ Khánh và các ban ngành đoàn thể xã cùng với bà con nhân dân trên địa bàn huyện đã tham gia buổi lễ thả cá.

          Buổi lễ phát động thả cá về tự nhiên hưởng ứng ngày truyền thống ngành thủy sản Việt nam đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường đối với đời sống của người dân.

Huỳnh Nguyễn Bình Khang – Liên trạm Thủy sản Cái Răng – Phong Điền

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *