LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI HÀNH ĐỘNG VÌ MEKONG VÀ HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

        Cuộc thi Hành động vì Mekong đã được phát động tại Cà Mau vào ngày 03 tháng 11 năm 2020. Thời điểm phát động cuộc thi diễn ra trong bối cảnh cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng cuộc thi vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo quần chúng, tổ chức chính trị – xã hội cũng như các tầng lớp học sinh, sinh viên, cho đến các trung tâm nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, môi trường…Ban tổ chức đã nhận được 268 bài dự thi đến từ các đối tượng là tổ chức (31), cá nhân (237), là sinh viên, học sinh, là các nhà khoa học, các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan quản lý nhà nước từ 23 địa phương trên phạm vi cả nước, từ Sơn La đến Cà Mau, trong đó có 9 địa phương thuộc khu vực ĐBSCL.

       Sáng ngày 16 tháng 11 tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Hành động vì Mekong – Sáng kiến, giải pháp và mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long. và Hội nghị sơ kết các hoạt động truyền thông về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH). Tham dự Lễ trao giải Cuộc thi có đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, các sở ban ngành, tổ chức chính trị – xã hội các địa phương khu vực ĐBSCL và các tác giả, tập thể tác giả đạt giải của Cuộc thi.

       Giải thưởng được trao cho 3 hạng mục: Hạng mục I – Sáng kiến, giải pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu ở ĐBSCL; Hạng mục II – Sáng kiến, giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL; Hạng mục III – Mô hình phát triển bền vững ở ĐBSCL ứng phó với biến đổi khí hậu. Sau 2 vòng chấm Sơ khảo, Chung khảo, Ban tổ chức đã chọn ra được 20 bài dự thi xuất sắc nhất để trao giải trong đó có 7 giải cá nhân và 13 giải tập thể. Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ tham dự cuộc thi với chủ đề “Mô hình kỹ thuật nuôi xen lúa – cá” và đạt giải nhì ở hạng mục III.

      Tại Hội nghị sơ kết các hoạt động truyền thông về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc Hội nghị. Ông Cao Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả hoạt động truyền thông về biến đổi khí hậu. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long báo cáo về kết quả hoạt động truyền thông của địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

       Qua cuộc thi và Hội nghị sơ kết các hoạt động truyền thông về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), cho thấy các tầng lớp nhân dân, cộng đồng cả nước luôn hướng vềĐồng bằng sông Cửu Long, luôn vận động và phát triển theo hướng tích cực, bảo vệ môi trường và sinh kế của đồng bằng. Từ kết quả đó, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục thông tin, phổ biến đến cộng đồng các bài dự thi xuất sắc để lan toả hơn nữa đến cộng đồng, làm tăng ý nghĩa của cuộc thi và tiếp tục khơi dậy các nguồn năng lượng của cá nhân, tổ chức cộng đồng tìm kiếm các giải pháp mới vì một Đồng bằng Sông Cửu Long phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu./.

Nguyễn Thị Thúy An – BP Nuôi trồng thủy sản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *