Mô hình nuôi cá – lúa

Mô hình nuôi cá – lúa đã phát triển nhiều năm nay trên địa bàn huyện Phong Điền. Đến nay thì diện tích nuôi đã đạt được 120 ha tập trung chủ yếu ở xã Trường Long.

Diện tích ruộng nuôi tốt nhất từ 1.000 – 10.000m2, mương bao chiếm 20 – 25% tổng diện tích. Mương rộng 2 – 3m, sâu 0,8 – 1m so với mặt ruộng, bờ ruộng cao 1-1,2m. Ruộng nuôi cá phải có hệ thống cấp và thoát nước riêng, mỗi ruộng gồm 1 cống cấp và 1 cống thoát nước.

Thường bà con ở đây thả giống cá vào vụ lúa thu đông khoảng tháng 6 âm lịch. Các đối tượng nuôi chủ yếu là cá chép, cá mè hoa, cá trắm cỏ….mật độ thả từ 1-2 con /m2 . Thời gian nuôi từ 7 – 8 tháng nhưng sau khi nuôi khoảng 4-5 tháng ta có thể tiến hành thu tỉa cá lớn. Trong quá trình nuôi cá có thể tận dụng thức ăn sẵn có trên ruộng và bổ sung thêm một ít thức ăn viên. Năng suất nuôi đạt 1 tấn/ha, lợi nhuận bình quân 9-10 triệu/ha so với mô hình trồng lúa thì lợi nhuận tăng gần gấp 02 lần. Cá sau khi thu hoạch tiêu thụ chủ yếu tại địa phương.

Hiện tại bà con đã bắt đầu xuống giống cá. Tính đến thời điểm tháng 7 bà con đã xuống giống được 87 ha, ước tính đến khoảng cuối tháng này sẽ xuống giống đạt 120 ha.

Mô hình nuôi cá – lúa đã góp phần tăng thêm thu nhập cho người trồng lúa. Chính từ hiệu quả thiết thực của mô hình đem lại mà bà con ngày càng mở rộng diện tích nuôi, vì thế mô hình ngày càng phát triển./.

Mô hình nuôi cá – lúa, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *