Mô hình trình diễn ương giống cá rô phi đỏ chọn giống ở thành phố Cần Thơ

MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN ƯƠNG GIỐNG CÁ RÔ PHI ĐỎ CHỌN GIỐNG

Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ

   Căn cứ Quyết định số 601/QĐ-TCTS ngày 29/02/2016 của Bộ NN&PTNT về việc triển khai thực hiện Dự án “Sản xuất giống cá rô phi đỏ chọn giống”. Năm 2018, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ triển khai mô hình ương giống cá rô phi đỏ chọn giống ở thành phố Cần Thơ.

   Từ tháng 09 – 11/2018, thực hiện xây dựng mô hình ương giống cá rô phi đỏ ở 02 điểm trình diễn ở Quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ với tổng diện tích ương là 1,3 ha.

   Cá bột cá rô phi đỏ chọn giống được hỗ trợ cho người dân ương trong ao đất với mật độ 150 con/m2. Kết quả cho thấy, sau 1,5 tháng ương cá đạt kích cỡ bình quân 200 con/kg, tỷ lệ sống đạt từ 62,4 – 64,3%, cá giống có màu sắc đẹp, lớn nhanh và đều cỡ.

   Sau khi phối hợp với Chi cục Thủy sản Cần Thơ thực hiện Dự án “Sản xuất giống cá rô phi đỏ chọn giống”, Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ đã nghiên cứu, chọn giống thành công và hỗ trợ cho người nuôi chủ động được nguồn giống chất lượng cao, có màu sắc đẹp, lớn nhanh, kích cỡ thương phẩm lớn để cung ứng cho thị trường. Dự án góp phần giảm thiểu hiện tượng thoái hóa giống cá rô phi đỏ, phát triển nghề nuôi cá rô phi đỏ đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất khẩu./.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *