Nghị định mới về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

Ngày 09/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2017/NĐ-CP quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra, thay thế Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Theo Nghị định số 55/2017/NĐ-CP, điều kiện nuôi cá Tra thương phẩm được quy định như sau: Có địa điểm, diện tích nuôi cá Tra phù hợp với quy hoạch về sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Có cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về nuôi cá Tra thương phẩm; có hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt; có nơi xử lý chất thải, bùn thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và vệ sinh thú y. Đáp ứng các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Có Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra do cơ quan quản lý thủy sản ở địa phương cấp.

Ngoài ra, Nghị định số 55/2017/NĐ-CP còn quy định, tổ chức, cá nhân nuôi cá Tra thương phẩm thực hiện việc lưu giữ hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm cá Tra theo quy định trong thời gian 24 tháng kể từ ngày thu hoạch hoặc xuất bán.

Nghị định mới về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra, Nguồn: Phòng Khai thác và PTNLTS – Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *