Quyết định về việc Phê duyệt Danh mục giống gốc giống thủy sản

Ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản vừa ban hành Quyết định số 5588/QĐ-BNN-TCTS về việc Phê duyệt Danh mục giống gốc giống thủy sản.

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung Read more »

Biện pháp kỹ thuật để hạn chế bệnh cá trong giai đoạn chuyển mùa

Ở Cần Thơ, nghề nuôi Thủy sản phát triển mạnh ở các quận, huyện ngoại thành với các đối tượng có giá trị kinh tế cao như: cá tra, cá điêu hồng, tôm càng xanh…. đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế rất đáng kể. Song, thâm canh hóa trong nghề nuôi thì bệnh cá xảy ra trong quá trình nuôi – nhất là vào giai đoạn Read more »

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 01 năm 2018 ( lần 01)

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

+ Các chỉ tiêu thông thường: Chỉ tiêu độ kiềm tương đối tại hầu hết các điểm quan trắc (57 – 65 mg/L), đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

+ Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm: Các chỉ tiêu NH4 + , COD, PO4 3- , NO2 – , S2- , TSS, OSS trên sông phù hợp với chất lượng nước Read more »

Tăng cường công tác an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên Đán Mậu tuất năm 2018

Ngày 20/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Chỉ thị số 10548/CT-BNN-QLCL. Để tăng cường thực thi pháp luật, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản phục vụ tiêu dùng trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ xây dựng kế hoạch triển khai Read more »

Thành phố Cần Thơ xử lý nghiêm sử dụng điện để khai thác thủy sản

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

Ngay từ những ngày đầu năm 2018, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ Read more »

Thông báo Hàng Hải về thông số kỹ thuật độ sâu luồng Hàng Hải Định An-Cần Thơ

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1339/BC-XNKSHHMN ngày 14/12/2017, kèm theo bình đồ độ sâu, kí hiệu từ SH_1711_01 đến SH_1711_36, tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2017.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Read more »

Kết quả Quan trắc môi trường lần 02 tháng 12 năm 2017

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

+ Các chỉ tiêu thông thường: Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,6 – 4,8 mg/L), pH (6,8– 7,8) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ Read more »

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 12 năm 2017 (lần 01)

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

+ Các chỉ tiêu thông thường:

Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,5 – 4,1 mg/L), pH (6,7– 7,5) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ kiềm tương đối thấp tại hầu hết các điểm quan trắc (52 – 62 mg/L), chưa đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

+ Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

Các chỉ tiêu COD, S2-, PO43-, TSS, OSS trên sông Read more »