Tăng cường công tác giám sát năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017. Chi cục thủy sản tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư

Văn bản liên quan đến lĩnh vực thủy sản được ban hành hoặc có hiệu lực thi hành trong tháng 6, tháng 7 năm 2017

Ngày 10 tháng 7 năm 2017, Tổng cục Thủy sản có thông báo số 1737/TCTS-PCTTr đến các đơn vị về việc Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành một số văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực thủy sản

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 28.6.2017–05.7.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua tương đối ổn định so với tuần trước cụ thể như sau:

– Thát lát còm cỡ 3 con/kg : 34.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg)

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/2016/CT-UBND ngày 02/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác nguồn lợi thủy sản, chống đánh bắt bằng

Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thủy sản bền vững-có trách nhiệm ở thị trường nội địa

Theo đánh giá của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), nhu cầu tiêu thụ thủy sản của thế giới hàng năm tiếp tục tăng do dân số tăng và tiêu dùng bình quân đầu người

Tập huấn nghiệp vụ Quản lý An toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

Ngày 20/6/2017, tại hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ diễn ra tập huấn nghiệp vụ quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ do Chi cục Quản lý

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 13.6.2017–21.6.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua tương đối ổn định so với tuần trước cụ thể như sau:

– Thát lát còm cỡ 3 con/kg : 35.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg)

Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 06 năm 2017

Kết quả phân tích NH4+ trên sông tại Bến đò Thuận Hưng và phường Thới An thuộc sông Hậu cao hơn khuyến cáo QCVN 02-20:2014/BNNPTN. Hàm lượng NH4+ tăng lên mang tính cục bộ

Theme: Blue News