PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM CÀNG XANH ĐẾN NĂM 2025

        Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức “Hội thảo góp ý đề án phát triển sản xuất và xuất khẩu tôm càng xanh đến năm 2025” tại thành phố Cần Thơ.

       Đề án xây dựng nhằm đề ra mục tiêu, nội dung chủ yếu và các giải pháp thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và xuất khẩu tôm càng xanh đến năm 2025 (trọng tâm là các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long).

        Đáng chú ý là đề án đã đề ra những giải pháp khoa học công nghệ, cơ chế, chính sách, tổ chức sản xuất nhằm góp phần tăng sản lượng, tăng giá trị cho ngành hàngtôm Việt Nam, đồng thờiphát triển sản xuất theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay.

Những nội dung chính của đề án đặt ra chủ yếu xoay quanh các vấn đề như:

  • Nghiên cứu sản xuất đủ lượng giống tôm càng xanh chất lượng cao để phục vụ cho nghề nuôi.
  • Phát triển các hình thức nuôi thương phẩm tôm càng xanh hiệu quả, phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng.
  • Nghiên cứu xây dựng và thúc đẩy các hình thức chuỗi liên kết sản xuất giữa người nuôi – doanh nghiệp thu mua, nhà máy chế biến và xuất khẩu.
  • Thực hiện chứng nhận VietGAP cho hộ, nhóm nông dân sản xuất nhằm xây dựng thương hiệu cũng như chuỗi giá trị cho tôm càng xanh.
  • Nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ và phát triển xuất khẩu chính ngạch tôm càng xanh.

       Đề án cũng đề ra nhiều chương trình hành động, dự án đầu tư để thúc đẩy nghề nuôi tôm càng xanh ngày càng phát triển hơn, đáp ứng được các yêu cầu của thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

Tăng Minh Kỳ – Phòng Nuôi trồng thủy sản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *