Phối hợp đảm bảo TTATGT, TTXH trong lĩnh vực thủy sản trên đường thủy nội địa năm 2018

Ngày 12/02/2018, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ và Phòng Cảnh sát đường thủy – Công an thành phố Cần Thơ ký kết Kế hoạch phối đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trong lĩnh vực thủy sản trên đường thủy nội địa năm 2018 với các nội dung:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đảm bảo bảo trật tự an toàn giao thông trên đường thủy nội địa, đặc biệt tập trung tuyên truyền đến bà con ngư dân việc không sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

Chi cục Thủy sản và Phòng Cảnh sát đường thủy sẽ phối hợp thường xuyên kiểm tra định kỳ và đột xuất các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trên các tuyến sông chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông gây mất an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn.

Phối hợp đảm bảo TTATGT, TTXH trong lĩnh vực thủy sản trên đường thủy nội địa năm 2018, Nguồn: Phòng Thanh tra, pháp chế – Chi cục Thủy sản Tp. Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *