Phối hợp tuyên truyền Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021.

        Tiếp nối thành công của Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp các sở, ngành, doanh nghiệp và được sự hỗ trợ của Tổng cục Thủy sản tổ chức Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021.

       Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, phát triển cá giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo hướng tới nâng cao giá trị và bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề trong các giai đoạn của chuỗi cung ứng từ: Nuôi trồng, khai thác, bảo quản, chế biến đến thương mại hóa sản phẩm hải sản và có khả năng phát triển thành các sản phẩm, dự án khởi nghiệp, ứng dụng rộng rãi ra thị trường. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các giải pháp công nghệ, dổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số, nhằm giải quyết các vấn đề của thị trường như: phương pháp đánh bắt thông minh, giải pháp theo dõi, quản lý, truy xuất nguồn gốc, bảo quản, phân phối, dự báo, giải pháp từ tàu cá lên bàn ăn, thị trường số,….

       Để giúp các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiếp cận các thông tin quan về Cuộc thi, Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu knhs đề nghị Quý cư quan, Do đơn vị phối hợp hỗ trợ truyền thông cho Cuộc thi thông qua việc đăng tải thông tin của Cuộc thi lên các kênh thông tin của đơn vị.

        Thông tin Cuộc thi được gửi kèm theo công văn này. Thông cáo báo chí, áp phích, Thể lệ, mẫu hồ sơ đăng ký được đăng tải trên website htt://startup.baria-vungtau.gov.vn hoặc có thể tải về tại chỉ: http://tiny.cc/FIC2021.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *