PHONG ĐIỀN KIỂM TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THỦY SẢN QUÝ I/2020

        Sáng ngày 24 tháng 03 năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó chủ tịch UBND huyện Phong Điền cùng Phòng Nông Nghiệp, các trạm đi kiểm tra tình hình sản xuất thủy sản nông Nghiệp trên địa bàn xã Trường Long huyện Phong Điền.

Hình: Đồng chí Nguyễn Văn Thắng kiểm tra tình hình nuôi thủy sản        

          Qua  đợt kiểm tra, nhìn chung tình hình sản xuất của các hộ nuôi trồng thủy sản vẫn phát triển tốt, tình hình giá cả các mặt hàng thủy sản đang có xu hướng quay về mức ổn định.

        Ngoài ra, đoàn đã ghé thăm một số vùng nuôi tại xã Trường Long. Hiện tại hộ đang trong giai đoạn xây dựng.

        Cuối đợt kiểm tra, Ông Nguyễn Văn Thắng cũng đã yêu cầu các hộ cần liên hệ với Phòng Nông Nghiệp và Liên trạm thủy sản huyện để được hướng dẫn xây dựng mô hình theo quy trình kỷ thuật nuôi VietGap, và hỗ trợ thủ tục đăng ký phục vụ cho người dân.

Huỳnh Nguyễn Bình Khang – LTTS Phong Điền – Cái Răng             

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *