Thả cá nhằm tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Phong Điền

Căn cứ Kế hoạch số 376/KH-SNN&PTNT ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân ngày Truyền thống nghề cá (ngày 01 tháng 4) năm 2016 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

– Ngày 24 tháng 3 năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền kết hợp với Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ tổ chức buổi Lễ mittinh hưởng ứng ngày Truyền thống nghề cá Việt Nam gắn với hoạt động thả hơn 60.000 con cá giống các loại về với nguồn nước tự nhiên. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 57 năm ngày Truyền thống nghề cá Việt Nam (01/4/1959 – 01/4/2016). Kinh phí cho hoạt động từ nguồn vận động xã hội hóa.

– Đến tham dự buổi Lễ mittinh hưởng ứng ngày Truyền thống nghề cá Việt Nam, về phía thành phố có lãnh đạo Chi cục Thủy sản Cần Thơ; về phía cấp huyện có lãnh đạo huyện Ủy, UBND huyện, Ban CHQS huyện, các ban ngành, đoàn thể huyện, UBND xã Trường Long, Đoàn viên thanh niên cùng Sư thầy và phật tử Tịnh thất Phật Quang đến tham dự.

tha ca tai tao nguon loi huyen phong dien can tho

– Đây là hoạt động nằm trong Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hàng năm với mục đích bảo vệ, bảo tồn đa dạng thủy sinh vật; bảo vệ cảnh quan môi trường và hệ sinh thái thủy sinh vật; phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở các thủy vực trên địa bàn; đồng thời xác định vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Quản lý nguồn lợi thủy sản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo cho nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản phát triển một cách bền vững.

Thả cá nhằm tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Phong Điền, Liên Trạm Thủy sản Phong Điền – Cái Răng.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *