QUẬN Ô MÔN VÀ HUYỆN THỚI LAI PHÁT ĐỘNG THẢ CÁ TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢN

        Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản Viêt Nam (01/4/1959 – 01/4/2021), UBND huyện Thới Lai và UBND quận Ô Môn tổ chức thả cá bản địa ra tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

        – Ngày 29 tháng 3 năm 2021, tại xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, đại diện UBND huyện Thới Lai phối hợp cùng Chi cục Thủy sản Cần Thơ vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí trên địa bàn huyện. Tham dự lễ thả cá có ông Nguyễn Thành Út, Quyền Chủ tịch huyện Thới Lai; Ông Trần Hữu Học, Trưởng Phòng Thanh tra – Chi cục thủy sản Cần Thơ; Phòng NN&PTNT huyện Thới Lai; Các ban ngành, đoàn thể Huyện và 10 hộ dân ở xã Tân Thạnh cùng tham gia thả cá. Số lượng cá thả 150 kg cá giống các loại và 10 con cá chạch lấu thương phẩm, ước khoảng 22.500 con.

        –  Tại quận Ô Môn ngày 01 tháng 4 năm 2021, UBND quận Ô Môn tổ chức lễ thả cá ra sông Hậu, với sự tham dự gồm: Phòng Kinh tế; Ông Lâm Phúc Nhân, Trưởng Phòng Thí nghiệm – Chi cục thủy sản Cần Thơ; Các ban ngành, đoàn thể quận và 10 hộ dân cùng tham gia thả cá. Số lượng cá thả 150 kg cá giống các loại và 10 con cá chạch lấu thương phẩm, 02 cá mè thương phẩm, ước khoảng 30.000 con.

            Bên cạnh hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản, lãnh đạo địa phương cũng yêu cầu các ban ngành đoàn thể, các cơ quan chuyên môn tăng cường các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đồng thời đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm.

Huỳnh Phú Hòa – Liên trạm Thủy sản Ô Môn – Thới Lai – Cờ Đỏ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *