Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 05 năm 2017 (lần 02)

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ, ngày 19/05/2017 trên sông tại các điểm: Bến Phà Trà Uối – Thốt Nốt, Bến Đò Thuận Hưng – Thốt Nốt, Bến Đò Số 1- Vĩnh Thạnh, Trạm giao thông đường thủy – Ô Môn có mật độ vi khuẩn Aeromonas spp. tổng số đã giảm, tuy nhiên tất cả các thủy vực được khảo sát đều có mật độ vi khuẩn này cao hơn 103 (1540-2560CFU/ml).

Đính kèm chi tiết

Trên đây là Thông báo của Chi cục Thủy sản Cần Thơ về kết quả quan trắc môi trường lần 02 tháng 5 năm 2017 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2017./.

Chi cục Trưởng

đã kí

Trần Thanh Hải

Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 05 năm 2017, Nguồn: Phòng Thí nghiệm-Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *