QUY ĐỊNH BUỘC TIÊU HỦY GIỐNG ĐỘNG VẬT THỦY SẢN KHI KHÔNG THỰC HIỆN KIỂM DỊCH THEO QUY ĐỊNH

         Ngày 03/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.Kể từ ngày 18/02/2020, khi Nghị định số 04/2020/NĐ-CPcó hiệu lực thì các tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực thủy sản không thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch; không có Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, ngoài việc bị phạt tiền từ 4 đến 8 triệu đồng theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP, còn buộc tiêu hủy giống động vật thủy sản.

         Chính vì vậy, các tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực thủy sản cần phải thực hiện nghiêm việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch trước khi vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Phòng Thanh tra, pháp chế- Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *