SINH VIÊN KHOA THỦY SẢN THAM QUAN, HỌC TẬP THỰC TẾ

 

        Ngày 28/7/2020 Khoa Thủy sản – Trường Đại học Cần Thơ hướng dẫn các sinh viên lớp Nuôi trồng Thủy sản khóa 43 tham quan thực tế học tập kinh nghiệm tại địa phương. Được sự hỗ trợ của Liên trạm thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh đoàn tham quan đến cơ sở nuôi cá tra của ông Nguyễn Văn Cân xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Tại đây đoàn đã được chủ cơ sở hướng dẫn tham quan điều kiện cơ sở vật chất, cách bố trí công trình, vận hành sản xuất của khu nuôi cá tra thương phẩm.

Ảnh: Sinh viên tham quan thực tế tại cơ sở nuôi cá tra thương phẩm       

        Đây là cơ hội để sinh viên tiếp xúc, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ thực tế sản xuất mô hình nuôi cá tra thương phẩm xuất khẩu./.

Nguồn: Liên trạm thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *