Sửa đổi, bổ sung vi phạm về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi

Ngày 05/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/5/2017.

Theo Nghị định số 41/2017/NĐ-CP, khoản 2, khoản 3 Điều 25 Nghị định 119/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi mà không lưu giữ, cập nhật đầy đủ hồ sơ theo dõi giống.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sản xuất, kinh doanh giống thuần chủng, cụ kỵ, ông bà, hạt nhân không có nhân viên kỹ thuật có bằng đại học chuyên ngành chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản.”

Sửa đổi, bổ sung vi phạm về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, Nguồn: Phòng Khai thác và PTNLTS – Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *