Posts Tagged ‘bình chọn và trao tặng danh hiệu “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam”’

Phát động bình chọn và trao tặng danh hiệu “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam” lần thứ 4 năm 2017

Sáng ngày 31/3/2017, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam Nguyễn Việt Thắng và Tổng biên tập Tạp chí Thủy sản Việt Nam Dương Xuân Hùng đồng chủ trì buổi lễ bình chọn và trao tặng Danh hiệu: “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam, lần thứ 4, năm 2017; dành cho […]