Posts Tagged ‘cà mau đần đẩy mạnh nuôi cá bóp’

Cà Mau đẩy mạnh nuôi cá Bóp

(TSVN) – Thời gian gần đây, nghề nuôi cá bóp trong lồng bè ở đảo Hòn Chuối, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, phát triển mạnh. Tính từ đầu năm tới nay, ngư dân trên đảo thu hoạch gần