Posts Tagged ‘cần thơ vào mùa cá giống’

Cần Thơ vào mùa cá giống

Năm nay, lũ tiếp tục về chậm, nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tăng diện tích gieo sạ lúa vụ 3 nên việc phát triển thả nuôi cá và các loại thủy sản trên nền đất lúa giảm. Tuy nhiên,