Posts Tagged ‘Chi Bộ Chi cục Thủy sản triển khai Quyết định công nhận Đảng viên chính thức’

Chi Bộ Chi cục Thủy sản triển khai Quyết định công nhận Đảng viên chính thức

Ngày 08/5/2018, tại buổi sinh hoạt lệ thường kỳ tháng 5/2018, ông Nguyễn Tấn Nhơn, Bí thư chi bộ Chi bộ Chi cục Thủy sản trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho các đồng chí Huỳnh Phú Hòa,