Posts Tagged ‘Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Thủy sản lần thứ VIII’

Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Thủy sản lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày 04/8/2017, Công đoàn cơ sở Chi cục Thủy sản tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, đây là đơn vị được chọn làm Đại hội điểm thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT. Tham dự Đại hội có đồng chí