Posts Tagged ‘di dời trụ sở chi cục thủy sản cần thơ’

Thông báo địa chỉ mới Chi cục Thủy sản Cần Thơ

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ xin thông báo đến Quý cơ quan, Tổ chức, cá nhân,… về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Chi cục. – Kể từ ngày 15 tháng