Posts Tagged ‘Giá bán một số loài thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ’

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 28.6.2017–05.7.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua tương đối ổn định so với tuần trước cụ thể như sau: – Thát lát còm cỡ 3 con/kg : 34.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg)

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 13.6.2017–21.6.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua tương đối ổn định so với tuần trước cụ thể như sau: – Thát lát còm cỡ 3 con/kg : 35.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg)

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 06.6.2017–13.6.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua tương đối ổn định so với tuần trước, có sự biến đổi giá nhẹ ở một số đối tượng như: cá rô đầu vuông;

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 17.5.2017–24.5.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua không thay đổi so với tuần trước như – Thát lát còm cỡ 3 con/kg

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 10.5.2017–17.5.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua có sự biến đổi mạnh so với tuần trước như: cá thát lát còm; cá trê; cá lóc

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 03.5.2017–10.5.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua tương đối ổn định so với tuần trước, riêng giá cá tra thương phẩm biến động nhẹ

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 26.4.2017–03.5.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua có sự biến đổi nhẹ so với tuần trước ở một số loài như: cá rô; cá lóc, cá tra

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 19.4.2017–26.4.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua có sự biến đổi nhẹ so với tuần trước ở một số loài như: cá thát lát; cá trê; lươn;