Posts Tagged ‘giống tôm sú thẻ minh châu cần thơ’

Cơ sở sản xuất tôm giống Minh Châu – Cần Thơ

Cơ sở Minh Châu chúng tôi là một cơ sở chuyên sản xuất giống tôm Sú và tôm Thẻ Chân Trắng uy tín, giống chất lượng, mang lại hiệu quả nuôi cao nhất cho người nuôi.