Posts Tagged ‘hệ miễn dịch của tôm thẻ’

Hệ miễn dịch của tôm

Tôm nuôi có khả năng kháng bệnh của tôm đối với các tác nhân gây bệnh chủ yếu dựa vào hệ miễn dịch. Tuy nhiên cơ chế miễn dịch ở tôm nói riêng và giáp xác nói chung không phát triển như cá và các