Posts Tagged ‘Hiệu quả từ mô hình nuôi cá tai tượng’

Hiệu quả từ mô hình nuôi cá tai tượng.

Trước đây, huyện Phong Điền là một trong những địa phương đứng đầu toàn thành phố trong lĩnh vực nuôi cá trê vàng lai, cá rô. Tuy nhiên trong khoảng vài năm trở lại đây do tình hình giá thức ăn

Hiệu quả từ mô hình nuôi cá Tai Tượng

Trước đây, huyện Phong Điền là một trong những địa phương đứng đầu toàn thành phố trong lĩnh vực nuôi cá trê vàng lai, cá rô. Tuy nhiên trong khoảng vài năm trở lại đây do