Posts Tagged ‘Hiệu quả từ mô hình tôm-cua sinh thái an toàn sinh học’

Hiệu quả từ mô hình tôm-cua sinh thái an toàn sinh học huyện Đông Hải, Bạc liêu

Đông Hải có điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản. Với diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 38.500 ha, hằng năm cho sản

Theme: Blue News