Posts Tagged ‘Hội thảo quản lý lưu vực tổng hợp Workshop Integrated Watershed Management (IWM)’

Hội thảo quản lý lưu vực tổng hợp Workshop Integrated Watershed Management (IWM)

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, sự khai thác quá mức nguồn tài nguyên nước của con người gây nhiều tác động đến lưu vực sông Cửu Long (Mekong). Nhằm tăng cường kỹ năng