Posts Tagged ‘Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra’

Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017-2020

Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Thú Y vừa ban hành Quyết định số 1038/QĐ-BNN-TY về việc phê duyệt “Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ