Posts Tagged ‘kết quả quan trắc môi trường lần 02 tháng 8 năm 2017’

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 02 tháng 08 năm 2017

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung Ương dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong thành phố Cần Thơ chủ yếu chịu ảnh và biến đổi theo triều. Mực nước dự báo từ ngày 02/9 đến 04/9 tăng dần