Posts Tagged ‘Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 3 năm 2018’

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 3 năm 2018

– Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong Thành phố Cần Thơ chủ yếu chịu ảnh hưởng và biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất xuất hiện vào những ngày gần cuối tuần. Mực nước cao […]