Posts Tagged ‘Kết quả xét tuyển viên chức’

Kết quả xét tuyển viên chức đợt I năm 2017

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-CCTS ngày 27 tháng 4 năm 2017 thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt I năm 2017