Tagged: Kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2018)